Allmänna villkor

KÖPINFORMATION

INFORMATION DU KAN BEHÖVA FÖR ETT LYCKAT KÖP PÅ TURBOMECK.SE


Hur handlar jag? | Betalning | Leverans | Om oss


Ny på Turbomeck.se?
Genomföra en beställning
Allmänna köpvillkor
Priser
Kontosidor


ALLMÄNNA VILLKOR


  BESTÄLLNING
  PRISER OCH AVGIFTER
  REKLAMATION OCH KONSUMENTSKYDD
  ÅNGERRÄTT OCH VARUBYTE
  PERSONUPPGIFTER OCH SEKRETESS
  LEVERANS
  TRANSPORTFÖRSÄKRING
  BETALNING
  ÅTERBETALNING
  ÅLDERSGRÄNS
  ANSVAR OCH FORCE MAJEURE
  KONTAKTINFORMATION
  OM TURBOMECK.SE


BESTÄLLNING
Genom att beställa varor från TURBOMECK.SE accepterar du också de allmänna villkoren som framgår här. En beställning är inte giltig om din bostadsadress inte kan fastställas inför leverans. I och med att TURBOMECK.SE bekräftar din beställning, är avtalet om köp formellt upprättat. I undantagsfall äger TURBOMECK.SE rätt att neka en beställning. Beställningar under 200 SEK (tvåhundra svenska kronor) expedieras ej.

Varor tillhandahålls enligt redovisad lagerstatus eller så länge lagret räcker. När beställning godkänts får kunden en bekräftelse på köpet per e-mail, som går att spara och skriva ut. Har du skapat ett konto på TURBOMECK.SE i samband med köpet, finns det även där en bekräftelse. Av tekniska skäl kan varornas färger på internetsidorna avvika något från verkligheten. TURBOMECK.SE reserverar sig för eventuella tryckfel på internetsidorna.


PRISER OCH AVGIFTER
De priser som anges på TURBOMECK.SE den dag du beställer, är de priser som gäller för köpet. Angivna priser är inklusive moms, men exklusive frakt och betalningsavgifter. Prisändringar gäller från och med tidpunkten för publicering på TURBOMECK.SE. Skatter och avgifter eller andra pålagor som myndigheter bestämmer gäller från införandedatum

även om ett sådant datum är retroaktivt. Fraktkostnad tillkommer på alla beställningar enligt Postens gällande avgifter. För postförskottsleveranser debiteras en betalningsförmedlingsavgift enligt Postens aktuella prislista. TURBOMECK.SE ansvarar inte för operatörskostnader för kunden, detta hänvisas enligt dennes avtal med sin operatör.


REKLAMATION OCH KONSUMENTSKYDD
Om Du mottar en felaktig eller felexpedierad vara från TURBOMECK.SE har du rätt att byta till en korrekt levererad vara. I detta fall ersätter TURBOMECK.SE dig för de fraktkostnader Du har för att returnera felaktig eller felexpedierad vara. Varan skall returneras i originalförpackningen med alla tillbehör och etiketter. På retursedeln skall tydligt framgå varför varan returneras.

Om orsaken är fel på varan måste typ av fel tydligt anges. Vara som hanterats fel eller förstörts kan ej bytas. Med felhantering menas exempelvis att varan installerats på ett fel sätt. Vid frågor angående reklamation, kontakta TURBOMECK.SE enligt kontaktinformationen nedan. Vid tvist om köp hänvisar vi dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARA). TURBOMECK.SE följer de rekommendationer ARA lämnar vid bedömning av tvist.


ÅNGERRÄTT OCH VARUBYTE
När du köper en vara genom TURBOMECK.SE har du enligt Distans- och Hemförsäljningslagen rätt att ångra köpet inom 14 dagar, när du handlar i Sverige. Ångerrätten omfattar emellertid inte varor som specialbeställs i visst utförande för specifik kund. Vid nyttjande av ångerrätten skall retursedeln fyllas i och medfölja det returnerade paketet. Kunden står för returfraktkostnaden vid nyttjande av ångerrätten.

Ångerrätten kan inte utövas enbart genom att avstå från att lösa ut en beställning, vid t ex varor som skickats via postförskott. En förutsättning för nyttjande av ångerrätten och för byte av vara är att varan inte har använts, att den har hanterats varsamt och är i oförändrat skick för att kunna säljas vidare som ny till annan kund. Vid retur skall varan infinnas i originalförpackning. Återbetalning till kund vid nyttjande av ångerrätten görs inom 30 dagar efter det att varan som returnerats kommit TURBOMECK.SE tillhanda.

Inom 14 dagar får kunden byta varan avgiftsfritt om byte görs till liknande produkt. Vid byte till annat varuslag debiteras avgifter som vid ny beställning. Vid delretur återbetalas inga transportkostnader eftersom avgifterna är desamma oavsett hur många varor som köpts. Vid önskemål om att nyttja ångerrätten eller vid varubyte kontakta TURBOMECK.SE enligt kontaktinformationen nedan.


PERSONUPPGIFTER OCH SEKRETESS
Alla personuppgifter du lämnar till TURBOMECK.SE i samband med köp, används endast av oss för bedömning och genomförande av köpavtalet och leveransen till dig, samt hanteringen av utestående betalningar. Personuppgifterna kan också nyttjas i syfte att tillmötesgå lag- och myndighetskrav från tid till annan, t ex för bedrägeribekämpning. TURBOMECK.SE lämnar inte ut några uppgifter till tredje part för andra kommersiella ändamål. TURBOMECK.SE är, personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du som kund lämnar till TURBOMECK.SE.


LEVERANS
Beställningar hanteras med största omsorg och noggrannhet. Mottagna beställningar hanteras i den ordning de inkommer och expedieras efter godkännande av TURBOMECK.SE. Vi har som målsättning att alla beställningar ska levereras till kund inom 2-3 arbetsdagar. Kund som inte löser ut beställt paket från TURBOMECK.SE debiteras en kostnad av 150 SEK (etthundrafemtio svenska kronor) för att täcka de kostnader som leveranshanteringen kostat TURBOMECK.SE.

Om det skulle visa sig attbeställd vara inte finns i lager eller andra hinder för leverans har inträffat meddelas kunden snarast möjligt. Dock senast 7 dagar efter gjord beställning. TURBOMECK.SE påtar sig inget som helst ansvar för direkt eller indirekt skada som föranleds av att aviserad leveranstid överskrids. Kunden har rätt att häva köpet om leverans inte kan göras inom 30 dagar från beställningsdatum. Häver kunden köpet görs återbetalning av erlagd likvid inom 30 dagar från datum då TURBOMECK.SE mottog besked om hävning av köpet. Varor levereras på det sätt som framgår av TURBOMECK.SE’s köpsidor.


TRANSPORTFÖRSÄKRING
Alla paket med beställda varor som sänds från TURBOMECK.SE är transportförsäkrade av oss. Skador på paket och öppnade paket skall omgående anmälas till utlämningsstället och inte kvitteras ut. Om Du kvitterat ut och öppnat paketet innan Du upptäcker att det är skadat eller har öppnats tidigare skall Du följa de instruktioner som finns på den medföljande retursedeln. Skadade och felaktiga varor ersätts av TURBOMECK.SE. Beställaren får ersättning för returfraktkostnad och betalar ingen ytterligare fraktkostnad.


BETALNING
Betalning kan göras med kontokort eller mot postförskott. TURBOMECK.SE ansvarar inte för betalning med check, frimärken eller kontanter som skickas per brev. Betalning på detta sätt kan ej tas emot och accepteras inte. Godkända betalningssätt framgår av TURBOMECK.SE’s betalsida.


 Kortköp
TURBOMECK.SE har rätt att kontrollera kontokortets innehavare, kortnummer och giltighetstid samt att köpesumman ryms inom kortkrediten. TURBOMECK.SE har även rätt att kontrollera beställarens adressuppgifter. TURBOMECK.SE har rätt att neka köp vid felaktiga, ofullständiga eller oklara uppgifter. TURBOMECK.SE skickar endast beställningar till den adress som står på kortet.


 Postförskottsköp
TURBOMECK.SE har rätt att kontrollera beställarens adressuppgifter. Paket sänds normalt endast till beställarens mantalsskrivningsadress. Inga paket sänds till temporära adresser, t ex hotell, poste restante etc. Vid felaktiga, ofullständiga eller oklara uppgifter har TURBOMECK.SE rätt att neka köp.


ÅTERBETALNING
Eventuell återbetalning till kund sker genom återbetalning till kundens kontokort, som användes vid köpet. Utbetalning görs i andra fall genom utbetalningsavi som kan lösas in hos bank mot eventuell avgift.

ÅLDERSGRÄNS
För att handla hos TURBOMECK.SE måste du vara myndig (18 år) och bosatt i Sverige.


ANSVAR OCH FORCE MAJEURE
TURBOMECK.SE ansvarar gentemot beställare endast för sådana direkta skador som kan täckas av företagsförsäkringens ansvarsmoment under förutsättning att försäkringsbolaget kan godkänna skadeanspråket enligt gällande försäkringsvillkor. Ansvaret är begränsat till högst det belopp som utgör inköpspriset för aktuell vara. TURBOMECK.SE ansvarar inte för någon som helst skada gentemot beställare utöver ovanstående.


KONTAKTINFORMATION
Om du har frågor om dina beställningar, leveranser eller din betalning behöver vi ditt fullständiga namn, adress och kontaktuppgifter för att kunna hjälpa dig. Du kontaktar oss via kontaktförmuläret eller via e-mail: ulf@turbomeck.se Glöm inte att bifoga kontaktuppgifter som kan underlätta för oss att hantera ditt ärende.

Kundvagn

Varukorgen laddas...